Tag

,

Bercermin pada perangai Rasulullah SAW, akan membawa kita pada rasa kasih pada sesama. Tauladan mulia dari seorang Rasul pilihan;

Meluap rasa sayangnya pada anak – anak. Tak pernah ia lewati mereka tanpa tegur sapa penuh suka cita. Ia bermain–main bersama, memeluk, menciumi, membelai dan menggendong mereka.

Tak dipunyai sedikitpun rasa takut, tidak juga kepada seseorang raja karena kerajaannya. Ia seru siapa saja, masing–masing dengan seruan yang sama.

Tidak pernah ia pukul seseorang dengan tangannya, kecuali ia belai dengan rasa kasihnya. Tiada sekali–kali ia menaruh dendam atas aniaya yang pernah diperbuat orang atasnya.

Ia jauh dari kemarahan, dan paling mudah rela. Sikapnya terhadap musuhnya yang paling besar ditandai oleh belas kasih dan kesabaran yang mulia. Ia keras dan sangat–sangat tegas terhadap setiap musuh Negara. Tapi ejekan, hinaan, kekerasan, dan penganiayaan terhadap dirinya sendiri,  semuanya dilupakan, bahkan penjahat yang paling besar pun diampuninya.

Tentang keberaniannya, sahabat utamanya menggambarkan : “ Kami sering berlindung dibalik dirinya yang mulia. Tidak ada prajurit yang lebih dekat kepada musuh daripada dia. Hanya para pemberani saja yang dekat padanya.

Tiada sekali–kali ia memilih diantara dua urusan, melainkan ia pilih yang halal dan termudah. Hatinya senantiasa terbuka bagi kesedihan dan penderitaan orang yang lemah dan tidak berdaya. Beliau manusia yang paling penyayang, manusia yang paling banyak mendatangkan rahmat bagi sesamanya.

Salaamun ‘alaika yaa Rasulullah……[*]